+316 14 583 028 info@balanceyourweight.nl

Welkom

Ik ben Sherida Imanuel, een gediplomeerd gewichtsconsulente.
Voeding en sport hebben altijd mijn interesse gehad, vandaar dat ik heb besloten om de opleiding tot gewichtsconsulent te gaan volgen. Deze heb ik met succes afgerond in 2013.

Voeding

Voeding is op dit moment erg belangrijk in onze maatschappij. Helaas neemt overgewicht onder zowel jongeren als ouderen heel erg toe. Mede daarom heb ik hiervoor gekozen, zodat ik mensen kan helpen met het bereiken van een gezond gewicht en die ook te behouden door middel van een gezond voedingspatroon.

Beroepsvereniging

Balance Your Weight is aangesloten bij de beroepsvereniging van gewichtsconsulenten (BGN). Door mij hierbij aan te sluiten kunnen de pakketten die ik aanbied geheel en/of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Vergoedingen zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden in de aanvullende pakketten (gedeeltelijke) begeleiding door de BGN gewichtsconsulent. U kunt de voorwaarden hiervan terugvinden in uw eigen polis of door hier te klikken.

Mocht uw zorgverzekeraar hier niet bij staan kunt u ze alsnog even contacten om te informeren. De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland zet zich continue in om ervoor te zorgen dat meerdere verzekeringsmaatschappijen de gewichtsconsulent vergoeden.
Als het voor u wel vergoed wordt vanuit uw aanvullende polis dan gaat dit niet af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Bereken uw BMI

Een gezond gewicht is belangrijk om hart- en vaatziekten te voorkomen. Bepaal met de BMI-meter van de Hartstichting of uw gewicht gezond is. We helpen u graag met een persoonlijk advies.

Trends en ontwikkelingen

Algemeen

In 2012 heeft 53% van de volwassen mannen en 44% van de vrouwen boven de 19 overgewicht. Meer mannen dan vrouwen hebben overgewicht, maar echt obesitas hebben 14% van de vrouwen tegenover 11% van de mannen. 60% van de ouderen kamp met overgewicht.
Verder heeft van de 2 tot 21 jarigen 14% overgewicht waarvan 2% obesitas.

Specifiek

In Nederland neemt het aantal mensen met overgewicht drastisch toe. De gewichtsconsulent is opgeleid om mensen met gewichtsproblemen
en/of voedingsvraagstukken te adviseren en te begeleiden bij de aanpassing
van hun leefstijl, zowel op het gebied van voeding als op het gebied van beweging en gedragsverandering.
Het aantal mensen met overgewicht, gewichtsproblemen en daaraan gerelateerde ziekten en aandoeningen stijgt snel. Om de belasting in de zorg en op de arbeidsmarkt te kunnen verlagen dient overgewicht in een vroeg stadium te worden aangepakt. De gewichtsconsulent is voldoende opgeleid en kundig om deze mensen te kunnen adviseren en begeleiden naar een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Daarnaast zien we een stijging van het aantal kinderen met overgewicht.